Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

Rodný dom Mikuláša Galandu bol 13. júla 1979 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Priestory domu boli Turčianskou galériou v Martine upravené na výstavné účely v roku 1987. Dňa 1. júla 2001 sa stal rodný dom Mikuláša Galandu vlastníctvom mesta Turčianske Teplice. Oficiálne otvorenie domu Mikuláša Galandu sa uskutočnilo 21. marca 2002 výstavou „Odkaz Mikuláša Galandu pre 20. storočie“. Dňa 24. septembra 2002 schválilo Mestské zastupiteľstvo zriaďovaciu listinu Galérie Mikuláša Galandu, ktorej základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať diela výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu s osobitným zreteľom na odkaz Mikuláša Galandu.

Otváracie hodiny (Opening hours):

Utorok (Tuesday) - Piatok (Friday)        10.30 - 16.30

Nedeľa (Sunday)                                13.00 - 17.00


 

Rodný dom významného slovenského maliara, zakladateľa moderny, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu sa nachádza v peknom prostredí, neďaleko kúpeľného parku, uprostred záhrady, ktorú zdobí súsošie „Rozhovor“ od autora Pavla Tótha. Dňa 26. februára 2008 tu bola na prízemí opäť otvorená stála expozíciu diel Mikuláša Galandu. Návštevníci majú možnosť si pozrieť 34 reprodukcií z ružového a modrého obdobia a jeden originál – obraz s názvom „Lom“, ktorý sa nachádza v pôvodnom maliarovom stojane.

Vystavené sú tu aj ukážky ilustrácií, ktoré Galanda pripravil ku knihám spisovateľov a básnikov Pavla Dobšinského, Fraňa Kráľa, Jaroslava Zatloukala a Karla Hynka Máchy. Práve v knižnej ilustrácií dosiahol medzinárodný úspech na Svetovej výstave v Paríži

ilustrácií dosiahol medzinárodný úspech - na Svetovej výstave v Paríži roku 1937 získal striebornú medailu. Sú tu vystavené aj osobné predmety rodiny Galandovej - rodný a sobášny list, fotografie rodičov, manželky a súrodencov, ako aj rodokmeň.

Na maliarovom pôvodnom pracovnom stole je jeho monografia od autorky Zity Kostrovej. Veľkej pozornosti návštevníkov sa teší aj album historických a súčasných fotografií Turčianskych Teplíc, kde môžu vidieť premeny nášho kúpeľného mesta. Zaujímavý a netradičný je aj filmový dokument o živote a diele Mikuláša Galandu. Komentár k nemu nahovorili herci Ladislav Chudík a Peter Rúfus. Vo filme účinkuje aj umelcova manželka 86 ročná pani Mária Galandová. Je to aj jej zásluha, že v rodnom dome Mikuláša Galandu bola zriadená galéria. Galéria slúži na rôzne kultúrne podujatia. V krásnych historickým priestoroch sa pravidelne konajú vernisáže súčasných autorov, ktorí vystavujú svoje zaujímavé diela na 1. poschodí. S umelcami sa organizujú besedy, hlavne pre žiakov a študentov základných a stredných škôl mesta. Každý rok počas súťaže okresného kola Slávik Slovenska, galériou znejú krásne slovenské ľudové piesne v podaní najlepších malých ale aj starších spevákov zo základných umeleckých škôl (ZUŠ) nášho okresu. Žiaci zo ZUŠ využívajú galériu na maľovanie, modelovanie a vytvárajú diela, ktoré sú súčasťou výstav vo verejných budovách mesta.

Pravidelnými návštevníkmi galérie sú najmä žiačky PaSA a kúpeľní hostia. V galérii je možné si zakúpiť aj rôzne spomienkové predmety – pohľadnice, magnetky, knihy.

Mesto Turčianske Teplice srdečne pozýva návštevníkov mesta, občanov a všetkých obdivovateľov diela nášho rodáka Mikuláša Galandu, ale aj iných umelcov, na prehliadku galérie.


 


279728

Úvodná stránka