Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Štefan Pelikán: Výber z tvorby

Štefan Pelikán - Narodil sa 16. februára 1935 v Lietavskej Lúčke. Po ukončení meštianskej školy v Žiline a absolvovaní 1. ročníka na Strednej keramickej škole v meste Teplice-Šanov študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Figuratívnu tvorbu sa učil u prof. Jana Laudu, portrétnu tvorbu a medailérstvo u prof. Otakara Španiela. 
 Štefan Pelikána

V rokoch 1956 – 1970 pracoval ako grafik-návrhár v Žiline. Od r. 1970 je výtvarníkom v slobodnom povolaní. Žije a tvorí v Lietavskej Lúčke pri Žiline. V rokoch 1960 – 1990 bol riadnym členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Keď po auguste 1968 vyjadril svoj nesúhlas s okupáciou, dostal sa na viac ako dve desaťročia do profesionálnej i občianskej nemilosti. Nesmel svoje diela vystavovať a cestovať po svete. Tvoriť však neprestal.

Vnučka Štefana Pelikána 

Po spoločensko-politických zmenách začiatkom 90-tych rokov minulého storočia umelec podnikol študijné cesty do Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, ako aj do viacerých zakaukazských a stredoázijských republík. Na týchto cestách načerpal nové podnety a zdokonalil svoj prirodzený talent. Podnety zúročil vo svojej sochárskej i maliarskej tvorbe a sprostredkoval širšej verejnosti na samostatných výstavách v zahraničí, zvlášť vo Francúzsku a Českej republike. Na Slovensku sa prezentoval na vyše 20 výstavách.
Popredné miesto v autorovej historickej tvorbe, ktorej sa venuje od mlada, má tematika účasti Francúzov v SNP. Portrétoval celý rad účastníkov Povstania r. 1944 z Francúzska, maľoval na miestach, kde na Slovensku pôsobili a kde sú pochovaní padlí bojovníci S mnohými aktérmi týchto bojov sa aj osobne poznal, čo mu pomohlo pri tvorbe portrétov. O svojom vzťahu k nim povedal: „Francúzski vojaci a partizáni bojovali aj za našu vlasť. Vtedy vzniklo i bojové priateľstvo francúzskych a slovenských partizánov. Zaoberám sa minulosťou pre budúcnosť. Robím to pre zachovanie tradície spoločného boja proti fašizmu a Francúzi, ktorí tu bojovali, stali sa súčasťou našich dejín.“

 Zľava Fedor Mikovič, Štefan Pelikána a Anna Dubovcová

Žánrovými obrazmi z Bretónska a iných lokalít vo Francúzsku zasa priblížil krajinu, odkiaľ francúzski bojovníci SNP pochádzali. Z diel, ktoré Štefan Pelikán vytvoril v ostatnom čase, prevládajú pamätné tabule. Je to napríklad pamätná tabuľa s reliéfom popredného slovenského maliara 20. storočia Mikuláša Galandu na budove Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach a pamätná tabuľa venovaná Louisovi Crosovi a jeho francúzskym spolubojovníkom v SNP, odhalená 14. septembra 2008 na Obecnom úrade v obci Malá Čierna v Rajeckej doline.
Štefan Pelikán je umelec širokého záberu s rozsiahlymi tvorivými záujmami. V jeho tvorbe dominuje sochárska práca od monumentálnych pamätníkových diel svetského i sakrálneho charakteru až po drobnú plastiku, pamätné medaily a plakety s dôrazom na portrét, pričom využíva aj počítačovú techniku. Bohato je tiež zastúpená maliarska tvorba, predovšetkým krajinomaľba, portrét a zátišia, figuratívna tvorba, ale aj grafika a scénografia.
V sochárskej tvorbe zobrazuje množstvo rôznych postáv: jednoduchého vidiečana, významného vedca, bojovníka, kultúrneho dejateľa i osobnosti slovenskej histórie. Používa sochárske materiály hlinu, drevo, kameň, bronz, mosadz, meď i betón.

 Tvorba Štefana Pelikána

Ocenenia Štefana Pelikána

1990 – Zlatá medaila generála Milana Rastislava Štefánika I. stupňa
1992 – Pamätné medaily Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Pamätná medaila mesta Roscoff, Francúzska republika
1995 – Pamätné medaily Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Pamätná plaketa Víťazstvo 1945-1995, UR SZPB Bratislava
1999 – Pamätná medaila mesta Saint Florent Cher, Francúzska republika
2000 – Pamätná plaketa 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka, Žilina
2001 – Plaketa Národného zhromaždenia Francúzskej republiky
Zlatý kľúč mesta Malestroit, Morbihan, Francúzska republika
Pamätná plaketa I. kraja Francúzskej republiky
2003 – Čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja
2004 – Pamätná medaila k 60. výročiu SNP, ÚR SZPB Bratislava
Pamätná medaila oslobodenia Slovenska, ÚR SZPB Bratislava
Pamätná medaila Bojovníka z rokov 1994-1945, Francúzska republika
Pamätná plaketa Na pamiatku Francúzov, ktorí bojovali so Slovákmi v SNP
1944 – 1945
Pamätný list Za prácu v prospech Slovákov a Francúzov
Pamätná medaila Na večnú slávu synom Francúzska, Klub priateľov Francúzska a
Slovenska
2009 – Cena Európskej únie umenia
 

Fedor Mikovič
 


 


277033

Úvodná stránka