Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Martin Navrátil: Dotyky expresie

Vernisaz

Sochárske diela M. Navrátila sú na prvý pohľad dynamické, tvarovo strohé, úsporné v hmote, ale s poetickým účinkom. Odľahčené hmoty stúpajú, vinú sa okolo vertikály, majú prirodzené znaky organického rastu, ktorý je potvrdený opracovaním a patinovaním materiálu /drevo - plech - kov/. Nadobúdajú prirodzenú expresívnu silu - podobne sa zo zeme vynára klíčiaca rastlina, ktorá je spočiatku uzavretá do primárneho celistvého prvotvaru, až kým nadobudne druhovú charakteristiku a začne sa diferencovať /steblo - kvet - strom /, sochár im zároveň určuje aj miesto v priestore, nastavuje mieru účinku, precízne vymedzuje pomery častí ako na antickom stĺpe , ktorý je zavŕšený hlavicou /kalich, krídlo, hlava, otvor/. Detail sa niekedy stáva pointou skulptúry, je funkčný a pritom jemný, harmonický. Zdrojom autorových inšpirácií je mytológia, antika, človek, kôň, príroda. Sochárske poučenia z moderného sochárstva /napríklad kubizmus, surrealizmus, konštruktivizmus.../ho vedú k vlastnému osobitnému výrazu, jeho chápanie jednoty sochy a priestoru, harmónie matérie a myšlienky mu otvárajú ďalšie umelecké ciele a cesty vedúce k ich napĺňaniu.
Sochársku prácu sprevádzajú kresby, maľby, grafiky, ktoré potvrdzujú Navrátilov naturel redukovať vizuálnu predmetnosť na tvarovú skratku, umocniť ju farebným zveličením a štruktúrovanými plochami. Racionálne a konštruktívne spracovanie motívu napovedá, že spĺňajú i funkciu prípravy na riešenie sochárskych úloh a zámerov.

Vernisz

Martin Navrátil /1978 v Bojniciach/ žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch.
Štúdiá:
V rokoch 1992-1996 - Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, študijný odbor kameňosochár.
V rokoch 2000-2006 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo.
V roku 2004 - Akadémia umení v Prahe, študijný pobyt v odbore figurálna socha.
Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení:
V roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award v Olympijskom múzeu v Barcelone, v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži zameranej na olympijské hry v Číne, diela boli vystavené v Olympijskom múzeu v Lausanne, v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. miestom v súťaži na olympijské hry v Taliansku, súťažné práce boli vystavené v Zichyho paláci v Bratislave.
Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch - sympóziách a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska (člen ASA).

Vernisz

O svojej tvorbe Martin Navrátil hovorí:
„Výzor svojich diel, sôch alebo obrazov vytváram na hrane medzi realizmom a abstrakciou s expresívnym podtónom. Do obrazov sa snažím prostredníctvom farby vnášať záblesky života, v sochách naplno využívať fantáziu a kreativitu posilnenú novými výrazovými prostriedkami a inováciami techník ich zhotovenia. Mojím zámerom je neupadnúť do výrazového stereotypu, monotónnosti, a teda k ľahkému zaškatuľkovaniu mojej tvorby. Snažím sa ju niečím oživovať, ozvláštňovať a experimentovať s rôznymi výtvarnými maliarskymi alebo sochárskymi technikami“.

Miroslav Bartoš, kurátor výstavy


 


275390

Úvodná stránka