Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Jitka Bezúrová: Pútnička v záhradách

Narodila sa 25. 12. 1958 v Brne.
Po gymnaziálnom štúdiu v Senci /1974-1978/ absolvovala štúdium u profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /1978-1984/.
Počas štúdia sa venovala aj tvorbe a publikovaniu poézie v časopisoch, v roku 1999 jej vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ zbierka poézie Svetlo s vlastnými ilustráciami.
Ocenenia:
1984 - cena Matice slovenskej v súťaži o Najkrajšiu knihu Československa za bibliofilské vydanie poézie J. Buzássyho Znelec.
1985 - odmena Slovenského literárneho fondu za zbierku básní
1992 - cena UMSK a Literárneho týždenníka za cyklus básní
1994 - odmena v súťaži Rudolfa Dilonga za poéziu
Venuje sa maľbe, kresbe, akvarelu, grafike, ilustrácii a písaniu poézie. Žije a tvorí v Senci.

Uskutočnila vyše 20 samostatných výstav a zúčastnila sa mnohých kolektívnych výstav doma aj v zahraničí (Česko, Nórsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Fínsko, Brazília, J. Kórea, India, Belgicko... ), jej diela sú zastúpené v zbierkach doma i v zahraničí.
V súčasnosti je zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy ATELIÉR v Senci, vedie výtvarný odbor spolu so svojou dcérou Barborou Bezúrovou.

Vystavené maľby, kresby, grafiky, ilustrácie predstavujú autorku ako vnímavú pozorovateľku estetických javov, ktoré nachádza najmä v prírode, zdôrazňuje hodnoty, bez ktorých by život človeka bol neúplný, bez krídel slobodného pociťovania, myslenia, projektovania zmyslu osobného bytia i jeho napĺňania. Vnímavé vstupovania do „záhrad skutočnosti“, následné poetizovanie zážitku, sa prejavujú i v jej citlivom maliarskom prednese, farebnosti a vo veršoch, ktorými sú sprevádzané niektoré Bezúrovej obrazy.
Výstava trvala od 7.3. do 23.4. 2014.

www.bezurova.sk

Miroslav Bartoš, kurátor výstavy


 


277022

Úvodná stránka