Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Jozef Srna - Kolobeh

Tvorba J. SrnuJozef Srna

Narodil sa 4. marca 1979 v Bratislave, vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru (1994-1998) v Bratislave odbor Reštaurovanie drevených pamiatok, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave – Otvorený ateliér prof. Rudolfa Sikoru (1998-2004), pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v Malířskej škole doc. Antonína Střížka (2000-2001).

Výstavy

Od roku 2001 vystavoval kolektívne na tridsiatich výstavách v galériách na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Samostatné výstavy:Tvorba J. Srnu

            2006 – Pred obrazom, Nitrianska galéria – Galéria mladých

            2007 – Svetlo a dráma, Považská galéria umenia

            2009 – Loď Bratislava, Galéria M++

            2012 – V novom svetle, Galéria mesta Bratislavy

            2014 – Kolobeh príbehov, Galéria J. Koniarka

Ocenenia:

2006 – Cena Slovenskej výtvarnej únie na 1. Bienále voľného umenia

Maľba Jozefa Srnu nadväzuje na tradície európskej maľby, pričom sa priznáva k viacerým vzorom od renesancie po začiatok 20. storočia, akoby aj touto spätosťou potvrdzoval svoju predstavu kontinuity, trvania a vracania sa dejín, ľudského kolobehu, ktorý nám síce umožňuje pohyb vpred, ale sme ním aj osudovo spútaní. Tematicky sa pohybuje medzi krajinomaľbou a figurálnou maľbou s prevažne sociálnymi témami, výrazovo od lyrických polôh po dramatické - expresívne so snahou upriamiť pohľad na existenciálne postavenie súčasného človeka /v krajine, v spoločnosti/. Aj v tejto myšlienkovej rovine si našiel predchodcu a spojenca - je ním košický maliar – vizionár prvej polovice 20. storočia Anton Jasusch.  Srnove plátna nesú silný emocionálny náboj, ich farebná a svetelná atmosféra si podmaňuje zrak i dušu diváka.

“Na prítomnej výstave – Kolobeh/maľba, prezentujem sériu obrazov z tematikou prístavov, kolobehov. Sú to subjektívne maliarske vízie, symboly plynutia času založené na kontraste vody, vzduchu, prchavého okamihu. Kolobeh znamená točenie sa, či je to kolotoč v lunaparku alebo ručičky hodín na stene. Nadväzujem aj na obrazy Antona Jasuscha : Kolobeh života – putovanie duší. Tieto motívy som sa snažil prepojiť s prístavmi na Dunaji, aj ony vo mne evokujú plynutie, plavbu i zastavenie sa lodí, upokojenie a zamyslenie sa. Maľby sú založené na farbe, na kontrastoch svetla s dôrazom na kompaktnosť celej série.” Jozef Srna ml.

Ak by sme hľadali prirovnania Srnovej maľby k slávnym európskym predchodcom, boli by to maliari renesancie i baroka, realizmu, impresionistický predchodca W. Turner i náš A. Jasusch. Závažné však je, ako súčasný tvorca tieto poznatky maliarstva využíva na vyjadrenie vlastných autentických zážitkov a úvah. Prítomný výber predstavuje len časť jeho krajinárskej tvorby, ale aj pri nej nás osloví pôsobivá harmónia svetla a v nej , za jej závojom, prítomné reálie so súčasníkom našej doby. Žasne, nadchýna sa atmosférickou mágiou svetla? Zdá sa, že je pohrúžený do vlastného sveta, sveta pochybností, úzkostí, váhania. Dnešný svet je vypäto protirečivý, nie však nezvyčajný. Možno vari skúsenosti umeleckých generácií 20. storočia prekročiť bez reflexie a sebareflexie? J. Srna vo svojich rozmerných figurálnych kompozíciách nastoľuje mnohé problémy a javy súčasného sveta, tie si však pozrieme v priestrannejších výstavných sieňach. Som vďačný nášmu dnešnému hosťovi, že nám požičal na dobu dvoch mesiacov týchto 14 plátien, ktoré iste zaujmú Tepličanov i návštevníkov Turč. Teplíc a podnietia záujem o dielo mladého umelca kráčajúceho rázne svojou náročnou maliarskou cestou.

Výstava trvala od 4. mája do 3. júla 2016.

Miroslav Bartoš, kurátor výstavy

 

Žltý mlyn

/Maliarovi Antonovi Jasuschovi/

 

Veľký mlyn ožil, pohla ním vízia - stal sa!

Je reálny a melie na globálnom móle.

Šľahajú oblohu krútiace sa tiene,

presne na doby mlyn národy melie.

 

Zem zdivený pud už stáročia drúzga,

rozmýšľa  Anton, čo robiť, keď sa  mocným  povolila uzda,

spriadal si predstavy, vracajúc sa  zo svetovej vojny:

 

 Ukážem ľuďom ten krútiaci sa moloch,

aj silu, ktorá  ho proti človečenstvu ženie,

Košicami tečie Hornád na mlynský pohon vhodný,

pomáha hladným, rozomieľa  zbožie, dáva dobrodenie.

 

Žltý  mlyn však čerpá z útrob myslí des, zhubnú  energiu,

ukrytú za  Osud - melie ľudské telá, túžby po slobode,

oklame nás, chce vycediť novú krv v číhajúcej vojne.

 

(Z Básnickej zbierky: Miroslav Bartoš, Ružový akt, vydal Vegaprint Mošovce 2015)

Tvorba J. Srnu


 


279718

Úvodná stránka