Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Pavol Stručka - Tempus fugit

Mgr. art. Pavol Stručka

8.4.1981 Partizánske

Vzdelanie

1999 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Študijný odbor: Voľné umenie – Maľba a iné médiá, prof. Ján Berger

1995 – 1999 Stredná priemyselná škola v Partizánskom

Študijný odbor: Dizajn obuvi a módnych doplnkov

Pavol Stručka je členom neformálnej skupiny výtvarných umelcov, ktorí sa programovo orientujú na osvedčené klasické formy, techniky a prostriedky európskej maľby od renesancie, baroka, cez klasicizmus a realizmus 19. storočia až k postmoderne, pričom si každý z nich hľadá vlastnú cestu aktualizácie umeleckých ideí a spôsoby ich aplikácie na súčasné spoločenské dianie. V našich výstavných priestoroch zo skupiny vystavoval už Vladimír Zabel a Jozef Srna.

Autor sa predstavuje sedemnástimi plátnami v dvoch žánrových polohách: historizujúca maľba (Bakchus, Venuša, Satyr, Ukrižovanie...) a krajinomaľba, ktorá nám pripomenie realistické scenérie s ľudskou figúrou, kompozície, stvárňujúce atmosférické dynamické deje a napokon farebne i valérovo jemné maľby súčasnej slovenskej prírody. Obraz ženského aktu vybočuje zo spomínaných dvoch skupín, naznačuje však šírku tvorivého záujmu maliara, do ktorej patrí súčasný človek ocitajúci sa na nepevnej pôde spochybnených a rozplývajúcich sa klasických istôt. Z portrétu súčasníka, z kompozícií postáv a ich prostredia možno vyčítať mnohé aktuálne odkazy. 

Ponúkam jeden verbálny, Stručkov: „Môj maliarsky názor patrí do úzkeho zoskupenia umelcov, ktorí neprijali súčasné oficiálne umelecké stratégie. Svoju pozornosť obraciam do minulosti, polemizujem s tradíciou, konkrétne  impulzy pre maľbu hľadám v talianskom baroku a renesancii. Títo naši predchodcovia ma neustále neprestavajú fascinovať svojou účasťou na veciach vznešených.

Preskúmavam a  prisvojujem si ich technické postupy, kompozičné a tematické modely. Do svojich  figurálnych a krajinárskych výjavov sa snažím vniesť transcendentno. Témami sú solitérne výjavy z mytológie, z kresťanskej ikonografie i zo súčasnosti. Sú to nadčasové témy, modely ľudských bytostných situácií, ktoré sa cyklicky opakujú naprieč  dejinami umenia“.

Pavol Stručka - Tempus fugit

Tvorivé pobyty a sympóziá

2014 - Hala 2014 - Týždeň súčasného umenia, Trenčín

2013 - Hala 2013 - Týždeň súčasného umenia, Trenčín

2010 - Maliarsky plenér- Návrat do krajin, Malá Franková

2008 - Medzinárodné zámocké výtvarné sympózium Holíč (Sk)

2007 - VII. ročník výtvarného sympózia, Malý formát – Hodonín (ČR)

2006 - Medzinárodné maliarske sympózium - Hradišťský plenér, Uherské Hradiště

2003 - Maliarsky plenér ateliéru prof. J .Bergera v Kremnici

Kolektívne výstavy

2016 - Principium finis /Začiatok konca, GMAB, Trenčín

2015 - S.Bachorík, P.Stručka, J.Srna ml.- Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

2014 - Figura ALIO MODO – Považská galéria umenia v Žiline

2014 - BIENÁLE 2014 – SVU Bratislava

2012 - SUI GENERIS – Oravská galéria v Dolnom Kubíne

2012 - 2011 Der Mensch, Der Fluss, Malerei der Donaulander, Zentralmuseum Ulm (DE), Villigen- Schwenningen (DE), Sofia (BG), Novi Sad  (RS) Pécs (HU), Bratislava (SK) Tulcea (RU) Wien (A)

2010 - Spaces of Gravity, Galéria Aircraft, Bratislava

2010 - III. Bienále voľného výtvarného umenia 201, Mánes Diamant, Praha

2010 - III. Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Bratislava

2010 - Ateliér Maľby, Koceľova23, Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

2010 - Ateliér Maľby, Koceľova23, Nitrianska štátna galéria, Nitra

2010 - Ateliér Maľby, Koceľova23, Dom umenia, Bratislava

2009 - Bienále maľby SVU, Mánes Diamant, Praha

2008 - XI medzinárodne trienále tvorby mladých výtvarníkov Mladé setkání, GVU Hodonín

2007 - Umenie 2007, Dom umenia, Bratislava

2006 - Out_portraits, Slovenská výtvarná únia, Bratislava

2006 - FIGURA SUI TEMPORIS, Palffyho palác, Bratislava

2006 - PRIEVAN, Galéria P.M.Bohúňa Liptovský Mikuláš

2005 - PRIEVAN, Galerie U Zlatého Prstenu v Praze

2005 - PRIEVAN, Štátna galéria v Banskej Bystrici

2005 - Salao Europeu de Jovens Criadores v Amarante, Portugalsko

2005 - Diplomanti prof. J. Bergera v Galérii Miro Bratislava

2005 - Výstava magistrov, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok

2005 - Salón Europeen des Jeunes Createurs v Mountrouge, Francúzsko

2004 - ECCO HOMO, Nitrianska štátna galéria, Nitra

2003 - Krajinomaľba, Grundsund, Švédsko

2003 - Sami pre seba, KD Ružinov Bratislava

Kontakt: 

e-mail: strucka@post.sk

Telefón:+421 917 479 865

Výstava trvala od 9. 9. do 21. 10. 2016.

Mgr. Miroslav Bartoš, kurátor výstavy


 


279715

Úvodná stránka