Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Ján Nehoslav Vrabec - Kračúnove bohyne

Z vernisáže

Kračúnove bohyne

Ján Nehoslav Vrabec – maliar, grafik a ilustrátor

Narodil sa 6. augusta 1959. Žije a tvorí v Turčianskej Štiavničke. Je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici (design) a Pedagogickej fakulty UK v Trnave (výtvarná výchova – slovenský jazyk).

Ilustroval a graficky navrhol niekoľko desiatok detských kníh, leporel, učebníc, spoločenských hier a obrazových publikácií. Je autorom detských kníh (text, ilustrácia dizajn): Koník Zlatko, Leonarda, Mystérium ruže. Zostavil didaktickú knižku o výtvarnom zobrazovaní  pre deti  Kreslíme a maľujeme.

Z vernisáže

Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, mytológii a téme slovanských bohýň. Snaží sa zachytávať ženský portrét, ktorý priamo očami komunikuje s divákom. Hľadá psychológiu vnútra človeka a súvislosti medzi súčasným a pôvodným vnímaním podstaty bytia. Portréty odhaľujú jemnú melanchóliu harmónie a pomalého plynutia času, ktorý chce preniesť aj na diváka. Obrazy sú väčších rozmerov, a tak jednotlivé postavy a portréty pôsobia monumentálne. Do kompozície  obrazu často vkladá slovanské znaky mytologických postáv a symboly. Stvárňuje alegórie ročných období (zimy). Pracuje s akrylovými farbami a rôznymi technikami, pričom využíva štruktúru a reliéf maliarskej hmoty. V knižnej tvorbe kombinuje klasickú kresbu s digitálnou maľbou.

Vrabcovo maliarske i knižné dielo oživuje kultúrne dejiny našich predkov, ktoré sa paralelne vinú s kresťanskou kultúrou, obe sú najzjavnejšie v obradoch a zvykoch, nesú nielen estetické, ale aj mravné posolstvo.

Súčasťou výstavy sú aj ukážky ilustrovaných kníh pre deti.

Tvorba J. VrabcaZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeMiroslav Bartoš, kurátor výstavy


 


279741

Úvodná stránka