Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Jozef Matuška - Dva zákony

Z vernisáže

Výstava Jozefa Matušku pod názvom "Dva zákony" pozostáva z kresieb a malieb biblických motívov, ktoré autor zobrazuje prostredníctvom symbolických tvarov a vzájomných vzťahov medzi nimi. Známe príbehy zo starého i nového zákona  (zastavení krížovej cesty) sú zobrazené bez akejkoľvek popisnosti.  Znázornený je kľúčový moment, podľa ktorého je možné (aj napriek vyabstrahovaniu tvarov) výjav identifikovať. Divák je priamo vtiahnutý do čistej, vizuálnej meditácie. Diela sú doplnené textovými reflexiami Kataríny Matuškovej, ktorá je zároveň aj kurátorkou výstavy.

Z vernisáže

Edukačné a participatívne projekty, ktorým sa Jozef Matuška venuje majú presah zo vzdelávacích aktivít do voľnej tvorby a naopak. Participatívne projekty  vychádzajú zo sociálnej reality, ktoré cez tvorivú transformáciu prežitého  do nových významov, dávajú priestor aj pre témy, akými sú edukačný rozmer angažovania participantov do tvorivého procesu, alebo autorské dialógy. Ako médiá využíva okrem klasických disciplín (maľba, kresba) aj inštalácie, land-art, happening a komiks. Vychádza z idey  otvorenosti  novým interpretáciám a rozmanitosti vo výtvarnom prejave, čím môže efektívnejšie narúšať  hranice medzi životom a umením. Vo svojej autorskej tvorbe skúma tému komunikácie a vzájomných vzťahov.

Vzdelanie:Z vernisáže

Prebiehajúce vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr. art.)

2015 - 2017 Katedra sochárstva a priestorovej tvorby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

vysokoškolské II. stupňa (Mgr.)
1996 – 2001 Katedra výtvarných umení na Fakulte Humanitných vied  Univerzity Mateja  Bela v Banskej Bystrici, ateliér maľby - Mgr. Art Štefan Baláž, ateliér intermediálnej tvorby - Doc. Miroslav Brooš, ateliér sochy - Mgr. Art Jozef Brezány, ateliér grafiky - Prof. Stanislav Balko

Účasť na konferenciách:

2015 - Zbierky v digitálnom veku „súmrak originálu“, organizátor: Rada galérií Slovenska, Slovenská národná galéria, príspevok pod názvom: Fullaland – sťahuj, skladaj, pošli, príď

Sympóziá:

2014 - X. Medzinárodné sympózium Békéscsaba, Maďarsko

Výstavná činnosť:

2017 - SEGREGÁCIA site specific inštalácia, Galéria Ľudovíta Fullu- SNG Ružomberok

2017 - post_prieskum, Záhrada CNK, Banská Bystrica

2016 - Skupinová výstava v rámci vysokoškolského prieskumu- Galéria FX

2014 - MY SPACE/MY PLACE - kolektívna výstava v Zberni/Centrum súčasného umenia v Ružomberku

2014 - X. Medzinárodné sympózium, Békescsaba: Maďarsko:  Munkácsyho múzeum,

2013 - AKO DRAVCI (repríza)Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

2013 - AKO DRAVCI – Galéria Ľudovíta Fullu- SNG Ružomberok

2012 - SOV- Design Factory, Bratislava

2011 - Hráči- KDAH Ružomberok

2010 - Hráč - Thomas Dee Artshopgalerie - Trnava

2010 - Logo mesta Ružomberok- výstava návrhov na logo mesta Ružomberok v Liptovskom múzeu (prezentácia logotipov)

2010 - AKTY-TAKTY výstava malieb v Bjornsonovom dome v Ružomberku

2009 - Erupcia- výstava KDAH Ružomberok

2008 - Miesto- mesto stretnutia, v rámci celoslovenského projektu Naša stanica, výtvarné riešenie priestorov železničnej stanice v Ružomberku

2007 - Rozprávkový detský domov- výtvarné riešenie priestorov DD v Rbk

2003 - Samostatná výstava na FifUK v Bratislave pod názvom: „Dotklo  sa ma to!“

2001 - Inštalácia diplomovej práce v priestoroch rím-kat. kostola vo Švošove

2001 - Absolventská výstava v pamätníku SNP v B. Bystrici

1996 - 2001- Skupinové výstavy v rámci vysokoškolských prieskumov

Tvorba J. Matušku

Z vernisáže

Výstava trvala v galérii od 14. 3. do 26. 4. 2017


 


279745

Úvodná stránka