Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Gusto Hegedüš - Krajina Zem

Gusto HegedušGustáv Hegedüš (1941) žije v Turčianskych Tepliciach a vyše päťdesiat ro­kov sa venuje fotografovaniu. Svoje práce prezentoval na samostatných výsta­vách, ako aj prostredníctvom viacerých klubových združení fotografov na Slovensku. V ostatnom období je aktívny vo Fotoklube Karola Plicku v Mar­tine a Detvianskej umeleckej kolónii v Detve. Pri fotografovaní pracuje s chu­ťou a nadšením výtvarníka a to pre čistú radosť z tvorenia. 
Na výtvarnú fotografickú scénu vstúpil už pripravený, s osobitým estetickým videním a svojským rukopisom alla prima – v čistote komponovania, práci s mäkkou i výraznou svetelnou, či farebnou tonalitou. Autor rozhľadený v kul­túrnom a spoločenskom svete inklinuje k slobodnej a otvorenej ceste spoznáva­nia, chápania a vyjadrovania sa v škále od kontrastov k harmónii krásna. Jeho fotografie sú zažité, premyslené, precítene, s príbehom.

Z vernisáže

Z vernisážeFotograf Gustáv Hegedüš predstaví tematický súbor fotografií z posledného ob­dobia, ktorý nazval Krajina Zem. Nadväzuje tak na svoje predchádzajúce úspeš­né autorské cykly Voda ako obraz a Moje živly. 
Zo živlov zámerne vyberal to, čo ich robí výtvarne krásnymi a harmonickými. Ra­cionálne zaznamenával ich estetickú realitu, prostredníctvom detailov i voľnejšej abstrakcie, umocnenú citom pre tvarový, farebný, svetelný a kompozičný súlad. Sledoval ich čistotu, spojenia, reflexy, ďalej asociácie, podoby vo formálnych i obsahových znakoch. Pozýval diváka k precíteniu prírodných nálad s obdivom a vďakou.
Tvorivou témou autora Krajiny Zem je aj existenciálny pohľad na seba a ľudstvo spojený s otázkou, odkiaľ sme a kam ideme. Zem vníma ako planétu slnečnej sú­stavy, krajiny sveta, domovinu, konkrétne kopce s vodou, svetlom a vzduchom, či najbližší lán poľa alebo malú pestrú záhradku, a všetko plné života v jej pre­menách. Gustáv Hegedüš poznáva Krajinu Zem svojou dušou, žije s ňou v ob­dive, rešpekte, láske a bôli. Je preňho predovšetkým objavná, blízka i mystická, rovnako ako žena a obe sa mu v mysli a tvorbe prelínajú a život napĺňajú. 
Registruje však tiež necitlivé lokálne i globálne zásahy človeka v krajine a poču­je volanie Zeme o pomoc. Prostredníctvom svojich fotografií sa nám prihovára s láskavým posolstvom, aby sme Zem a život na nej milovali. 

Tvorba G. Hegeduša

Tvorba G. Hegeduša

Tvorba G. Hegeduša

Tvorba G. Hegeduša

Mgr. Janka Kolláriková

e-mail: gustav.hegedus@gmail.com     www.fotoklubmartin.sk    mobil: +421905261190


 


279703

Úvodná stránka