Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Zlatica Jurisová Plešková - OD KRAJINY K ŠPERKU, OD ŠPERKU KU KRAJINE

Z vernisáže

Zlatica Jurisová Plešková

Narodila sa 8.júla 1951 v Martine. Žije a tvorí v Považskej Bystrici - v Považskom Podhradí. V rokoch 1969-1973 študovala na Pedagogickej fakulte UK v Trnave výtvarnú výchovu pod vedením ak. sochárov Alexandra Viku a Vojtecha Remeňa, ak. maliarov Jozefa Ilavského, Jozefa Trepáča a Ladislava Čecha. V rokoch 1974 – 1990 navštevovala Výtvarné štúdio pri KOS v Banskej Bystrici pod vedením ak.maliara Fera Kráľa. Od roku 1973 učila na Ľudovej škole umenia v Považskej Bystrici, ktorú neskôr viedla (ZUŠ I. W. Kráľa) až do odchodu na dôchodok.

Z vernisážeZ vernisáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku1974 sa zúčastňovala kolektívnych výstav organizovaných osvetovými strediskami i pedagogickými inštitúciami. Od roku 1997 je členkou Umeleckej besedy slovenskej.

Inšpiráciu čerpá z prechádzok po okolitej krajine. Kopce, lúky, polia, cesty, rieky, slnko, dážď, vietor ... vnemy a pocity pretavuje do výtvarného sveta línií, farieb i hmoty. Venuje sa kresbe, grafike, v  posledných rokoch pre svoju mágiu v jej tvorbe dominuje keramika, keramický šperk, šperk ako artefakt i ako objekt. Prevládajú kombinácie keramických materiálov s drevom, kožou, sklom... Avšak popri tom ju láka aj maľba v prírode i voľné kompozície.

„Ťažiskom jej výtvarnej tvorby za posledné desaťročie je keramický objekt, buď závesný, alebo priestorový. Súčasne sa venuje maľbe a tvorbe miniatúrnych diel kde sa snaží rozvíjať princípy modernej keramickej tvorby, v ktorých sa sústreďuje na problematiku hmoty, energie a priestoru. Citlivo zvažuje materiál s dôrazom na poetický aspekt diela.“ (Milan Mazúr)

Z vernisáže

Z vernisáže

Autorské výstavy:

Vystavovala v Detve, Dolnom Kubíne, Žiline, Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Púchove, Trenčianskych Tepliciach, Handlovej, Trenčíne, Varšave...

Kolektívne výstavy a účasť na plenéroch:

TERCHOVÁ medzinárodný maliarsky plenér r.2008, 2015, INCHEBA EXPO ART Bratislava r. 2008, 2012, VÝTVARNÍCI DEŤOM ZUŠ IWK Považská Bystrica r.2009 – 2017, VIANOČNÝ ATELIÉR SVÚ Bratislava r. 2012 – 2014, VÝTVARNÍCI POVAŽIA výstava MG ART GALÉRIE v IC ZVONICE SOLÁŇ v ČR r. 2011, VÝTVARNÍCI POVAŽIA výstava MG ART GALÉRIE Považská Bystrica, r. 2015 REGIONÁLNI UMELCI výstava v BURGU Považské Podhradie, Považská Bystrica, r.2015 LEFANTOVCE maliarsky plenér 2016, OPONICE maliarske sympózium ASA 2016.

Výstavy UBS:

ČARO IMAGINÁCIE, SONDY A REFLEXIE, SALÓN UBS, ARTMISIA 90, PARTITÚRA – SÚZVUK MÚZ, ARS SALUTEM, ABSTRAKCIA V., EXPERIENCE, AMBITION, KOLORIA, LISTY Z VNÚTORNÉHO AZYLU...

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisáže Výstava trvala od 13. 10. do 26. 11. 2017.


 


279707

Úvodná stránka