Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Vladimír Vakov: Denník náčrtov a básní

Mgr. et Mgr. art. Vladimír Vakov: Denník náčrtov a básní

Narodil sa v roku 1986 v Považskej Bystrici.

Vzdelanie:
Mgr. art. štúdium 2016 – 2018.

Akadémia umení, Fakulta výtvarných Umení, Banská Bystrica.
Ateliér kresby a klasických maliarskych disciplín / Prof. Ľudovít Hološka.
Mgr. štúdium2009 – 2015.
Katedra výtvarného umenia / história  Prof. Ján Kudlička, Katolícka univerzita v Ružomberku
2002 – 2006.
ZSŠS – Lednické Rovne Dizajn/ Brúsenie skla.

web1.jpg

Ocenenia:
Cena R. Fábryho pre autorov poézie do 30 rokov / 2. prémia.

Výstavy:
1. Pars Poetry 2017/ Medzinárodný putovný festival poézie / Modra – Banská Bystrica – Kremnica – Zvolen – Bratislava.
2. Like 2017 – festival súčasnej literatúry / Kunstahlle Košice.
3. Medzinárodná video prezentácia krátkych /experimentálnych umeleckých videí „EnterCity“ / Turín / Taliansko / Jún 2017.
4. MG ART GALÉRIA / Považská Bystrica "Kraj - iná" / 16.3.2016/ Kurátor: Prof. Ján Kudlička.
5. MG ART GALÉRIA Považská Bystrica/ "Trilógia jedného sna part II."/ Máj 2012/ Kurátor: Mgr. Milan Mazúr .
6. Hrad Strečno/ "Trilógia jedného sna part I."/ September 2011/ Kurátor: Prof. Ján Kudlička.
7. Žilina /P.Picasso, S.Dalí, J. Miró/ Máj 2010/.

web2.jpg

Charakteristika tvorby:

Vladimír Vakov vo svojej  tvorbe prepája prvky vizuálna a poetických textov. Formálne je to záber od kolážovania, maľby a kresby. Nosným prvkom sú autorove denníkové záznamy, ktoré odrážajú jeho prístup k práci, napojenia inšpiračných zdrojov, poetických textov, ale aj textov výpiskov z literatúry rôznej podoby a charakteru. Do týchto textov často vstupuje kolážou, kresbou, škvrnou, farbou vrstvením materiálov. Skenuje segmenty zápiskov a dodatočne ich znova dotvára maľbou, kolážou. Samotná maľba reaguje na rôzne vlastné poetické texty a záznamy. Maľby tak vznikajú na konkrétne texty, ktoré sú nositeľom názvu obrazu, korešpondujú s ním. Motív však nehľadá v snových víziách, ale v prostredí, ktoré ho bezprostredne obklopuje, krajina a prostredie detstva, okolie Považskej Bystrice,  priestor a čas v ktorom sa pohybuje – ateliér, predmety v ňom, zátišia, knihy, všetko čo je všedné  a je zažité.

Vakov si uvedomuje, že tvorba a umenie vyrastajú zo široko rozvlákneného podhubia, v ktorom sa dejú procesy premien poznaného, dotknutého, príbehy každodenností, ale aj mimoriadnych osvietení a objavov. Programovo skúma prepojenie vlastného mentálneho sveta so svetom vonkajším, osobitne fenomén vzťahu slova a obrazu na pozadí historického vývinu písma a umenia, zaujala ho vizualizácia prostredníctvom grafém, znakov, symbolov.

Hovorí: „Priznávam, mám rád svoj osobný intímny priestor, ktorý mi vytvára pocit bezpečia pre uvažovanie. Je to môj osobný kozmologický priestor, určitý „kozmos“, kde je dovolené všetko a kde sa všetko odohráva. Ten priestor sa odohráva na stránkach môjho denníka, zápisníka, kde si zaznamenávam všetko to, čo ma zaujíma, fascinuje, inšpiruje, spontánne a nenásilne. Je to tichý rozhovor medzi myšlienkami prenesenými na papier pomocou písma (informácia, báseň, vlastné úvahy) alebo v podobe výtvarných zásahov, farbou, materiálom, kresbou.“

Želáme mladému tvorcovi, aby na svojej osobitej ceste životom a umením vytrval pri skúmaní životných podstát a vytváraní adekvátnych umeleckých prostriedkov potrebných na to, ako spoznané vyjadriť.

Mgr. Miroslav Bartoš


 


279734

Úvodná stránka