Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Miroslav Bárdi - Miroslav Bartoš: V KRAJINE

Zľava: Bartoš, Bárdi, Hus, Muška

Výstava predstavuje krajinársku tvorbu umeleckých priateľov, ktorých spája vzťah k slovenskej krajine a kultúre i členstvo v Združení výtvarných umelcov stredného Slovenska.

Miroslav Bárdi (25. február 1949 Veľké Teriakovce) po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1972 pôsobil ako pedagóg v ZUŠ vo Zvolene, v rokoch 1973 – 2005 vyučoval maľbu a kresbu na Katedre výtvarnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. Žije a tvorí v Malachove pri Banskej Bystrici. Venuje sa voľnej maľbe a kresbe, ilustrácii  a sochárstvu, často pracuje v plenéri stredného Slovenska a Tatier. Hľadaním vhodných výrazových prostriedkov asociatívne dospieva k abstrahovaniu formy  a jej emocionálnemu napätiu. Maľba sa stáva koloristicky bohatá, expresívna, dynamická s typickým rukopisom. Vystavoval na šesťdesiatich samostatných a viac ako sto kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú publikované v časopisoch, katalógoch, knihách.  Boli o ňom odvysielané medailóny v slovenskom rozhlase a v televízii. Obrazy  sú súčasťou umeleckých zbierok  inštitúcií a zberateľov. Je tiež členom Asociácie slovenského umenia.

M. Bárdi - Tatry z Fatry

Miroslav Bartoš (18. september 1949 v Bielom Potoku pri Ružomberku) po skončení štúdia na FF UPJŠ v Prešove v roku 1974 pracoval ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, potom v Literárno-múzejnom oddelení MS v Martine a od roku 1982 do roku 2011 ako pedagóg v Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach. V súčasnosti je kurátorom výstav v GMG v Turčianskych Tepliciach. Žije a tvorí na Hornej Štubni. Venuje sa figurálnej tvorbe, krajinomaľbe, kresbe, ilustrácii, sporadicky aj sochárskej tvorbe. Využíva techniky akvarelu, pastelu, akrylu, farbu nanáša zväčša v ľahkých nánosoch na vyjadrenie atmosféry krajiny, alebo pastóznejšími  vrstvami zdôrazňuje hmotnosť, materiálnosť, štruktúry objektu, aby dosiahol zamýšľaný výraz. Kresby neraz umocňuje veršami, súčasne vzniká básnický  text i obraz. Vystavuje na Slovensku i v Čechách (45 samostatných, 50 kolektívnych výstav), je členom Umeleckej besedy slovenskej, Asociácie slovenského umenia, Spolku slovenských spisovateľov, vydal 10 básnických/prozaických zbierok.

M. Bartoš - Už je ticho

Tvorbu autorov na vernisáži predstavil predseda Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska Akad. maliar Pavol Muška

Výstava bola prístupná od 7. marca do 10 mája.

Miroslav Bartoš

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisáže

Pavol Muška

01.jpg

09.jpg

M. Bartoš - Jesenné lúky

Z vernisáže


 


277059

Úvodná stránka