Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Ján Koválik: Atlas príbehov

Zraky sú uprené na nás: pozorujú, pýtajú sa, „Čo vy na to, páčime sa vám? Sme predsa ako vy, vy tam pred zrkadlom, mali by ste sa predsa spoznať... Kto sa prizná k tváram, skutkom, slovám, ktoré predstavujeme tu na plátne, k intimite za dverami, medzi spriehľadnenými stenami domova, k rolám, ktoré musíme hrať kvôli obžive, postaveniu, úspechu  v spoločnosti? A koľko snov a nesplnených túžob si nesieme v úzkostlivo poskladaných obálkach, alebo tých dlho uložených do najspodnejších priehradiek podvedomia!

Tvorba J. Koválika

Divadlo sveta písané štetcom a rozprávačom je pritom maliar! Nie je ako fantasta Hieronymus Bosch, a predsa príde na myseľ jeho Záhrada rozkoší, je iný ako Pieter Brughel starší so zabávajúcimi sa dedinčanmi, obaja z počiatku novoveku, ešte sa nám vyjavia obrazy nášho Albína Brunovského a súčasného maliara Nikolaja Feďkoviča, všetci spomínaní sú vynikajúci figuralisti, každý inak.

Nuž listujme v prítomnom Atlase príbehov, ako si ho zostavil tvorca. Každý si môže vziať z neho len to, čoho je schopný vzhľadom na svoje poznanie, svoju citlivosť a najmä predstavivosť, na ňom závisí, ako naloží s autorovou umeleckou rečou a do akej miery sa stotožní s jeho umeleckou výpoveďou.

Z vernisáže

Kolekcia obrazov J. Koválika prezrádza nielen jeho záujem o „veci človečenské“, nie je len rozprávaním o príbehoch z reálneho života, je aj maliarskym rozprestrením vlastnej vízie sveta – každý má právo mať v ňom svoje miesto a žiť šťastne. Tak sú usporiadané i stavebné prvky obrazu, neuplatňuje hieratickú kompozíciu, nebuduje ju na dominancii dôležitej figúry a podriadenosti ostatných osôb, naopak, zdôrazňuje, že „sme si rovní“. Mnohopočetnosť figúr, dôsledný maliarsky prednes, farebné ladenie, objemové vzťahy, priestor redukovaný na kulisu, sú v kontexte súčasnej maľby jedinečné a prezrádzajú aj autorovo poučenie  z iných oblastí umenia, literatúry a filmu.

Myslím si, že najpoprednejšie miesto v Koválikových kompozíciách, v jeho panoptiku ľudského sveta má láska, ona rozfarbuje mnohoraké odtiene vzťahov a významov muža a ženy. Pozrite sa, ako tesne sú k sebe privinutí, to preto, aby nám odovzdávali vrúcne posolstvo: „Ľúbte sa, rozvíjajte priateľstvá“. Veď čo viac môžeme v tomto svete nedorozumení a neusporiadanosti dosiahnuť?

Ján Koválik, Ing., dizajnér a maliar, člen Slovenskej výtvarnej únie, člen Umeleckej besedy slovenskej a Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, sa narodil v roku 1953 v Trenčíne, kde tvorí a žije.

V rokoch 1971-76 študoval na Vysokej škole drevárskej a lesníckej vo Zvolene, odbor Konštrukciu nábytku a dizajn. V tomto odbore aj doposiaľ pracoval.

Od roku 1978 maľuje popri zamestnaní figurálne kompozície inšpirované jednotlivcami i spoločenstvami ľudí technikou olejomaľby.                      

Vystavoval samostatne i kolektívne v mnohých slovenských mestách i v zahraničí. Jeho diela sú v depozitoch galérií aj v súkromných zbierkach. Ocenený bol The Grand Jury Prize - PERLA DELL`ADRIATICO, Grottammare, Taliansko (2008).

Výstava trvala v galérii od 14. 5. do 12. 7. 2019.

Miroslav Bartoš

Z vernisáže

Tvorba J. Koválika

 

fotogaléria Ľudovíta Lettricha na sociálnej sieti


 


279711

Úvodná stránka