Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Aktuálna výstava

Ján Nehoslav Vrabec - Kračúnove bohyne

Kračúnove bohyne

Ján Nehoslav Vrabec – maliar, grafik a ilustrátor

Narodil sa 6. augusta 1959. Žije a tvorí v Turčianskej Štiavničke. Je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici (design) a Pedagogickej fakulty UK v Trnave (výtvarná výchova – slovenský jazyk).

Ilustroval a graficky navrhol niekoľko desiatok detských kníh, leporel, učebníc, spoločenských hier a obrazových publikácií. Je autorom detských kníh (text, ilustrácia dizajn): Koník Zlatko, Leonarda, Mystérium ruže. Zostavil didaktickú knižku o výtvarnom zobrazovaní  pre deti  Kreslíme a maľujeme.

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisážeVo svojej voľnej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, mytológii a téme slovanských bohýň. Snaží sa zachytávať ženský portrét, ktorý priamo očami komunikuje s divákom. Hľadá psychológiu vnútra človeka a súvislosti medzi súčasným a pôvodným vnímaním podstaty bytia. Portréty odhaľujú jemnú melanchóliu harmónie a pomalého plynutia času, ktorý chce preniesť aj na diváka. Obrazy sú väčších rozmerov, a tak jednotlivé postavy a portréty pôsobia monumentálne. Do kompozície  obrazu často vkladá slovanské znaky mytologických postáv a symboly. Stvárňuje alegórie ročných období (zimy). Pracuje s akrylovými farbami a rôznymi technikami, pričom využíva štruktúru a reliéf maliarskej hmoty. V knižnej tvorbe kombinuje klasickú kresbu s digitálnou maľbou.

Vrabcovo maliarske i knižné dielo oživuje kultúrne dejiny našich predkov, ktoré sa paralelne vinú s kresťanskou kultúrou, obe sú najzjavnejšie v obradoch a zvykoch, nesú nielen estetické, ale aj mravné posolstvo.

Súčasťou výstavy sú aj ukážky ilustrovaných kníh pre deti.

Tvorba J. N. VrabcaZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeMiroslav Bartoš, kurátor výstavy


 


206035

Úvodná stránka