Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Aktuálna výstava

Marta Bošelová / Pavol Rusko ...súvislosti...

V prípade spoločnej výstavy najnovšej tvorby dvoch autorov môžeme o súvislostiach uvažovať minimálne v dvoch rovinách.

V prvom rade je tu otázka, prečo práve títo autori spolu prezentujú svoje dielo? Odpovedí je niekoľko: formálnou súvislosťou je fakt, že obaja žijú a tvoria v Ružomberku, alebo že sú obaja vyštudovaní textilní výtvarníci. Pri dôslednejšom pohľade si však uvedomíme, že obaja sa vďaka svojej pracovitosti a chuti hľadať a experimentovať postupne prepracovali  od aplikovaného, úžitkového textilu k voľnému umeniu, resp. že objavy a skúsenosti v jednej oblasti dokázali zmysluplne zúročiť v inej. Príbuznosť je i v tom, že tvorba oboch nesie v sebe stopy tradičného  textilu, výšivky, ornamentu. Na druhej strane výstava vypovedá i o skutočnosti, že hoci cesty môžu byť podobné, výsledok je diametrálne odlišný. Lebo umenie má veľa rozmanitých podôb.

Druhou rovinou,  v ktorej môžeme uvažovať o súvislostiach, je tvorba autorov samotných, ako je súvislá a nenáhodná v celom procese svojho vývoja a premien, ako je konzistentná a aký má vnútorný zmysel, ako je v nej prítomný autorov umelecký názor a nezameniteľný rukopis.

Marta Bošelová, PaeDr., akad. mal., PhD. 1955, Rimavská Sobota

Absolventka textilu na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe 1981. Ako jedna z prvých slovenských a odevných dizajnérok realizovala prehliadky autorských odevov na Slovensku i v Čechách. Zúčastnila sa viacerých kolektívnych výstav, samostatne vystavovala v galérii v Liptovskom Mikuláši. V roku 2018 ukončila svoje pedagogické pôsobenie na Katedre výtvarnej výchovy na PF katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pavol Rusko, doc., akad. mal., ArtD, 1961, Ružomberok

V roku 1987 absolvoval odbor textil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa predovšetkým maľbe, kresbe a grafike, realizuje sa aj v oblasti objektu a grafického dizajnu. Pripravil niekoľko desiatok autorských výstav a participoval na kolektívnych výstavách, workshopoch a sympóziách doma i v zahraničí. Zúčastnil sa stáže v Cité International des Arts v Paríži. Od roku 1992 sa venuje pedagogickej činnosti, pôsobí ako docent na Katedre výtvarnej výchovy na PF KU v Ružomberku.

Výstava trvá v galérii od 16.10. do 5.12. 2019.

Kurátor: PhDr. Zuzana Gažíková

súvislosti2.jpg


 


279723

Úvodná stránka