Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Aktuálna výstava

Marián Krnáč - koláže, asambláže, fotografie

Vážení milovníci umenia, dovoľte mi krátku úvahu: Možno dnešný svet netreba usporadúvať nanovo, meniť ho podľa predstáv „globalistov“, ale sa radšej pozrieť pozornejšie späť, a minulosť nám môže ponúknuť harmonickejší, celistvejší obraz spoločenského spolužitia, hodnôt a istôt, než aký máme dnes. Tých návratov v dejinách bolo viacero, vo výtvarnom  umení zvlášť. Marián Krnáč sa dal na cestu poznávania nášho i svetového odkazu v umení. Zaumienil si, že poprepája duchovné hodnoty antiky, stredoveku, renesancie so súčasnými a podnieti uvažovanie o trvalosti umeleckého poznania, o tom, či v čase rozpadu celistvosti bytia do neprehľadných informačných tokov, jestvuje kód, ktorý by nám pomohol vystúpiť z balastu takzvaných hodnôt a konzumizmu.

Z vernisáže. M. Bartoš a M. Krnáč

Marián, jubilujúci výtvarník, roky pracuje so slovom a obrazom v dielni, kde sa tvorí kniha, je Tvorba M. Krnáčakníhtlačiar litograf, ktorý zvažuje, ako ďalej tvorivo spracovať makulatúry a pretlače, ako im dať nové posolstvo, lebo aj písmo je obraz a možno ho zapájať do novodobých symbolov, do súvislostí s akýmkoľvek reprodukovaným obrazom sveta, sveta a človeka v rôznom čase.

Obraz a písmo je odpočiatku základom knihy, rôzne reprodukčné techniky ju priviedli k dokonalosti, mnohé sa stali grafickým médiom v rukách umelca, podobne aj fotografia, koláž, asambláž – od dadaistov, surrealistov k pop-artu, výrazne nám vstupuje do života dnešných dní.

Marián Krnáč vytvára pútavé diela, zaujmú dekoratívnosťou, farbou, spracovaním podkladu, dynamikou kompozícií a najmä obsažnosťou. Hodno sa pri nich pristaviť dlhšie, nech sa vám otvoria a oslovia vás, možno v nich nájdete práve to, o čom ste už premýšľali, môžu si vás podmaniť bohatosťou symbolov, významov a potešiť. Veď krása je jedným z prirodzených plodov našich najušľachtilejších predstáv.

Tvorba M. KrnáčaMarián Krnáč (1959) je dlhoročným členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, zúčastňuje sa spoločných výstav, vystavuje aj samostatne. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Miroslav Bartoš

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisáže

Tvorba M. Krnáča

Z vernisáže

Autor fotografií: Ľudovít Lettrich. Fotograléria na FB


 


277041

Úvodná stránka