Prechod na navigáciu Hlavné menu
Galéria Mikuláša Galandu

Archív výstav

Miroslav Bartoš - Deň, aký ti patrí

Z vernisáže

Výstava výtvarných diel prevzala názov prezentovanej  jubilejnej desiatej knihy básnika a výtvarníka. Vytvára jej prirodzené prostredie, rámec, môžeme ju však vnímať aj ako zámernú  ilustráciu, ktorá rozširuje obzory písaného slova.

Miroslav Bartoš

Autor sa rozhodol pre výber prostriedkov a techník, ktoré sú najbežnejšie a klasické  pri výtvarnom dotváraní knihy: kresba ceruzou, perom, štetcom, akvarel, pastel. Nosičom obrazu je papier, rovnako ako je nosičom textu v knihe. V súboroch diel sú aj ilustrácie, ktoré už sú súčasťou predošlých kníh alebo ich varianty, ale aj voľná kresba s vpísanými veršami.

Z vernisáže

Z vernisáže

Z vernisáže

„Bartoš má veľký zmysel pre poetičnosť a mieru jej únosnosti. Neprepína, nepreceňuje a vyhýba sa prvoplánovej ľúbivosti. Základným stavebným kameňom predstavených diel je linka. Tá variuje od tvrdej a tenkej po neskutočne mäkkú, širšiu – zamatovú. V mäkkosti a šírke sa v konečnom dôsledku linka akoby rozplývala a menila na plochu s ďalšou výpovednou hodnotou. Takáto práca s linkou i plochou si vyžaduje skúseného a citlivého autora. Je len na nás, či si tieto atribúty priradíme k Miroslavovi Bartošovi pri prvom kontakte, alebo až neskoršie.  Ďalším dominantným znakom je paleta autora. Farby sú prevažne zemité, má to však svoj význam. Ich nevtieravosť, previazanosť s poznanou realitou nás privádza k prvotnému okamihu, aby nás ich zmenou následne vystrelila k emócii, ktorú chcel autor zachytiť. Emócie, emočnosť a ich zvládnutie sú skutočným cieľom Bartošových prác, chce sa k nim priblížiť a chce sa ich zmocniť. Pokúša sa o to vo svojich výtvarných prácach i vo svojej literárnej tvorbe. Štetec i pero zhmotňujú ticho i búrku v duši. Podvedome ide o príbeh“. /Dušan Jarina/

Z vernisáže

Z vernisáže

Miroslav Bartoš sa narodil roku 1949 v Ružomberku. FF UPJŠ v Prešove absolvoval v roku 1974. Pracoval ako redaktor, literárny múzejník, pedagóg. Pôsobí ako kurátor výstav v GMG v Turčianskych Tepliciach. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska a Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave.

Tvorba M. Bartoša

Z vernisáže

Kontakt: e-mail miroslav.b.art@gmail.com

Tel.:0918 473 852, www.mb-art.eu

Výstava trvala od 29.11. 2017 do 15. 1. 2018.

Z vernisáže


 


277058

Úvodná stránka